لحظه سقوط هواپیمای اوکراینی در تهران

8,841

لحظه سقوط هواپیمای اوکراینی شهریار. خلج اباد. پارک لاله ساعت 6:30 دقیقه امروز صبح 18 دی. ویدیویی که بعضی از منابع داخلی منتشر کردند.

pixel