مختصری از کتاب معامله بر اساس مومنتوم

219

خلاصه قسمتهایی از کتاب معامله بر اساس مومنتوم آقای لاورنتیو دمیر که توسط نشریه آنلاین فارکس یار ترجمه و منتشر شده است. برای تهیه این کتاب ارزشمند به سایت فارکس یار مراجعه نمایید.

فارکس یار
فارکس یار 41 دنبال کننده