شیرازی خوش ذوق

219
گفتگوی ضرغامی با مأمور انتظامات باغ ارم شیراز
filimo
آقازاده - قسمت 17 : عصیان
%96
نیما پس از جر و بحث با راضیه، بالاخره نقشه ی شوم خود علیه آبروی حامد و راضیه را اجرا می کند.
pixel