ویدیوکارد کلمه dregs از کتاب 1100 واژه

172
از مجموعه فلش کارت های ویدیویی ویدیوکارد برای دانلود و توضیحات کاملتر به سایت ویدیوکارد مراجعه فرمایید برای دسترسی به هر ویدیوکارد، کافی است کلمه را بعد از یک / پس از نام و دامنه وبسایت وارد کنید: http://www.VDOCARD.com/dregs
pixel