بانک مو یعنی کجا؟

1,245

بانک مو یعنی کجا؟ بانک مو قسمتی از پشت سر است، از بالای گردن تا حدود 8الی10 سانت که در افراد مختلف متفاوت است. این قسمت از پشت سر تحت تاثیر هورمون های جنسی قرار نمی گیرد و در این ناحیه موها ضخیم تر هستند