آیا علمِ مغز اراده‌ی آزاد را رد کرده است؟ - قسمت اول

130
آیا علمِ مغز اراده‌ی آزاد را رد کرده است؟ گفت و گو با تیم اوکانر - قسمت اول تیم ترجمه‌ی مرکز شناخت @shenakhtcenter
مرکز شناخت 13 دنبال کننده
pixel