مصاحبه با جناب آقای مهندس طهماسبی (قسمت دوم)

583
583 بازدید
اشتراک گذاری
مصاحبه با جناب آقای مهندس طهماسبی مدیر عامل شرکت تعاونی انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق
pixel