مستندی زیبا از روستای خانیک

51
این کلیپ بخش هایی از مستند صد فرسخ تولید سیمای خاوران می باشدکه در اردیبهشت 1397 فیلمبرداری شده است. گوشه ای از جاذبه های طبیعی مشاغل و سنت های روستای خانیک در این مستند به تصویر کشیده شده است.
خانیک Khanik 22 دنبال کننده
pixel