سفری در پایتون-قسمت 3-معرفی ساختمان های داده بخش الف(رشته ها و لیست ها)

38
مهدی قراره تو این قسمت از آموزش پایتونش به معرفی ساختمان های داده موجود در پایتون بپردازه و از انواع ساختمان های داده موجود رشته ها و لیست هارو بطور مفصل بررسی کنه
mhdi_sp1379 3 دنبال کننده
pixel