نشست شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی

36

شبکه خبر- 16 اردیبهشت 98- 17:30 | نشست شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل و مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت تا دو هفته آینده دستورالعملی برای تهاتر کالا با کالا در کشورهای هدف صادراتی تهیه کند تا تجار کشور بتوانند نیازهای اساسی کشور را از طریق صادرات کالا و خدمات و واردات متقابل کالا مرتفع کنند.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده