مقاله نویسی isi - دکتر حبیب اله طیبی- دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

79
وبینار مقاله نویسی ISI با تدریس دکتر حبیب اله طیبی دانشیار گروه مهندسی نساجی توسط انجمن علمی رواشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر و با همکاری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و معاونت علمی برگزار گردید. سرفصل وبینار به شرح ذیل می باشد: چگونه یک مقاله isi بنویسیم؟ انواع مقالات isi چیست؟ اصول و مهارت های لازم برای نگارش مقالات علمی و پژوهشی روش های تدوین ساختار مقاله علمی اجزای مقاله ضریب تاثیر (if) شاخص تاثیر سرقت ادبی شناسه دیجیتال
pixel