تکنامه - لوگو و هویت بصری جدید برای شبکه BBC III

280
در همین ابتدا عرض شود که بی بی سی سه یک شبکه متعلق به گروه بی بی سی است که در تاریخ ۹ فوریه ۲۰۰۳ تأسیس شده است. این شبکه که در بریتانیا به صورت اچ دی و به طور ویژه برای مخاطبین ۱۶ تا ۳۴ ساله طرح ریزی شده، بیشتر بر تکنولوژی و استعدادهای نو متمرکز است. توضیحات بیشتر درباره این پروژه در سایت تکنامه: https://www.technameh.com/?p=5200
pixel