نکات و توصیه‌هایی که در خصوص بیماری کرونا باید بخاطر داشته باشیم. چه مواردی است؟

1,383
در ششمین قسمت از برنامه اینستاکلینیک محب با موضوع سرماخوردگی شما پرسیدید: " نکات و توصیه‌هایی که در خصوص بیماری کرونا باید بخاطر داشته باشیم. چه مواردی است؟ پاسخ آقای دکتر بهنام فرهودی متخصص بیماری‌های عفونی به این سوال را ببینید ...
pixel