آموزش درس 7 عربی پایه هفتم

1,545
در این فیلم لغات درس 7 عربی بررسی شده است. همچنین متن درس 7 و قواعد این درس توسط آقای عابدی دبیر عربی بررسی شده است.
pixel