چرا دانش آموختگان جامعه شناسی بیکار هستند؟

401
دانش آموخته جامعه شناسی با مطالعه و بررسی موقعیت های مختلف اجتماعی، نه تنها نباید بیکار بماند که باید از چندین چند فرصت شغلی برخوردار باشد. چرا چنین نیست؟ سوالی است که در اینجا به آن پاسخ داده شده است. در تکمیل این توضیحات مقاله «جامعه شناس چه می کند؟» https://youngsociologists.com/listing/job و «چرا جامعه شناس نقش آفرین موثر در جامعه نیست؟» https://youngsociologists.com/listing/wh را بخوانید.
سراسر شب
%54
کارگردان: فرزاد موتمن مدت زمان: یک ساعت و 34 دقیقه
سراسر شب
pixel