وصیت نامه یک شهید که امام زمان را ملاقات کرد!

441
«بگذارید بعد از مرگم بدانند که همانطور که اساتید بزرگمان می گفتند نوکر محال است صاحبش را نبیند! من نیز صاحبم را، محبوبم را دیدار کردم اما افسوس که تا این لحظه که این وصیت را می نویسم دیدار مجدد او نسیبم نگشت ... بدانید که امام زمانمان حیّ و حاضر است و او پشتیبان همه شیعیان می باشد از یاد تو غافل نگردید ... » شهید مهندس مصطفی ابراهیمی مجد
جام جمکران 3.5 هزار دنبال کننده
pixel