اجرای صحیح حرکت شکم خلبانی

8,058

آموزش انجام حرکت در: https://fitnesspro.ir/exercise/kneehip-raise-on-parallel-bars

فیتنس پرو
فیتنس پرو 364 دنبال کننده