ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

آموزش فن بیان و سخنرانی جلسه هشتم (تمرین خودکار)

195
در این ویدئو یاد میگیریم چطور با یک خودکار ساده صدای خودمون رو تقویت کنیم.
pixel