ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

امامزاده هاشم دماوند طرح آرامش بهاری

255
برپایی چهار خیمه معرفت در آستان مقدس امامزاده هاشم(ع) دماوند در #طرح_آرامش_بهاری سال ۹۷ (نشریه تاررود)
pixel