خاطره نوه و پر متکی و فرشته

66

خاطره طنز مصطفی مشایخی در رویداد در حلقه رندان آبان 98 که به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار می شود.

pixel