مصدومیت شدید و دلخراش سعید محمدپور در وزنه برداری

6,741
صحنه دلخراش مصدومیت سعید محمدپور در مسابقات لیگ برتر وزنه برداری - فیلم مصدومت سعید محمدپور و از جا در رفتن آرنج او زیر وزنه 190 کیلوگرمی

محمدحسین (نافچ سیتی)

5 سال پیش
اوف اوف اوف/چقد بد شد/بیچاره نزدیک مسابقه اسیب دید بعد این همه فشار تمرین
pixel