از کارگری تا کارآفرینی

140
140 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

مردان یک روستا با کمک یکدیگر توانستند با ایجاد کارگاه های متعدد خیاطی از مهاجرت جوانانشان جلوگیری کنند