فردی که گوگل را با 12 دلار خرید

105
برای مشاهده ی توضیحات به آدرس http://elmyarticle.ir/?p=3349 مراجعه کنید
pixel