ساخت جاده در هند با استفاده از پسماندهای پلاستیکی

100
که علاوه بر کاهش اثرات زیست محیطی، 8 درصد کاهش . هزینه را هم به دنبال داشته است با ما باشید و... ایده خود را تجاری سازی کنید... بهترین سرمایه گذاری را بیابید...
pixel