اُه چه بی رگ و بی نشان که منم ...

190
در «مناقب العارفین» در باره ی این غزل چنین آمده است: که سخن گوید، فرمود که مصلحت است اگر توانی، همانا که طبق چند کاغذ مخزنی آورده عین الدوله قلم بر دست گرفته توجه نمود و حضرت مولانا بر سر پا ایستاده بود. نقاش نظری بکرد و.......Description
مهدی 14 دنبال کننده
pixel