18_ انواع زیرفرآیند در BPMN2

259

فیلم زبان انگلیسی BPMN Sub Processes types از سری فیلم های شرکت orbus software میباشد. در این فیلم با انواع زیرفرآیند در BPMN2 آشنا می شوید. جهت مطالعه بیشتر در این خصوص به وبسایت ما در www.bpmn.ir مراجعه کنید. ما در www.bpmn.ir به معرفی BPMN2 می پردزایم و روش های مدلسازی فرآیندها با استفاده از این استاندارد رو بیان میکنیم.

۲ سال پیش
# BPMN
# BPMN2
مهدی جلالی
مهدی جلالی 14 دنبال کننده