برجام از نگاه کدخدا

756

روحانی خطاب به منتقدانش میگوید توضیح دهند اگر برجام نبود چه میشد؟ این کلیپ را با دقت ببینید که اگر برجام نبود چه میشد و حالا که برجام هست؛ چه اتفاقی افتاده! امیدوارم دوستانی که نگاه دلواپسان را قبول ندارند حداقل بخشی از حرفهای کدخدا رو قبول نمایند. توصیه میکنم فیلم مستند فروشنده که درباره برجام هست را ببینید.