نمودارهای حرکت با شتاب ثابت

164

در این فیلم استاد محمد گلزاری به حل مسائلی در زمینۀ نمودارهای حرکت با شتاب ثابت می پردازد و با نکاتی در این زمینه آشنا می شوید. گروه آموزشی پوپک www.poopakedu.ir