Red Dead Redemption 2 - Chez Porter -سی ام جی

177
این راهنمای ویدئویی موقعیت مکانی را نشان می دهد و در یکی از خانه ها پنهان می شود: Chez Porter در بازی Red Dead Redemption 2. پس از پیدا کردن و ربودن چهار رکورد، دستاوردهای شکست و ورود را دریافت خواهید کرد.
سی ام جی 47 دنبال کننده
pixel