داغترین های امروز: #جشنواره جهانی فیلم فجر

چند ثانیه فیلم از سگ سیاه جادوئی در بهشت زهرا

2,162

این نمای دوربین عقب است دقیقا در اولین لحظاتی که من شاهد چرخاندن سطل از جانب سوژه بودم سگی از میدان اصلی بهشت زهرا بسمت من می دوید که من مدتی بعد متوجه تعقیبم توسط سگ شدم .