قانون پنجم جهان هستی :انتخاب

506

زندگی ما نتیجه انتخابهای ما تا به این لحظه است.افکار ما باورهای ما را می سازد و باورهای ما دستاوردهای ما را در زندگی رقم می زند.ما این قدرت را داریم که افکارمان را آگاهانه انتخاب کنیم.بنابراین با انتخاب آگاهانه افکار می توانیم کنترل زندگی مان را در دست بگیریم. جهت دیدن آموزشهای بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید sormeyli.com

sormeyli2000
sormeyli2000 13 دنبال کننده