کوثر در فرهنگ عاشورا

97
در این سخنرانی استاد حسین صبوحی با بیان نظام منسجم سوره کوثر ، تشریح می کند که چرا فرهنگ عاشورا تا امروز باقی مانده و دائما در حال رشد و گسترش است. این به خاطر وجود چشمه زاینده ای است که خدا به پیامبرش عطا کرده است و همچنان در حال جوشش است. این سخنرانی در شب اول دهه محرم 1400 در روستای کرمجگان شهرستان کهک قم انجام شده است.
pixel