آخرین مکالمه شهید عبدالله هانی آل طریف بعد از صدور حکم اعدام

245

آخرین مکالمه شهید عبدالله هانی آل طریف بعد از صدور حکم اعدام! عبدالله جزء یکی از 37 نفری بود که چند روز گذشته در عربستان سعودی اعدام شد... بأَیِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ