ایمان سلیمی { حسین یوسفی }

4,209
یه کار مشترک باصدای ایمان سلیمی و حسین یوسفی نوازنده استاد جواد قلی زاده ویالون : استاد محمد فاضل بهشتی تصویر استاد حسن دادمحمد عزیز......... تقدیم به تمام هنرمندان و مردم عزیز ایران بزرگ و مشهدی های عزیز........
pixel