خلاصه روز اول جام قهرمانان بازی های ویدیویی ایران

2,415

گزارش تصویری از مراحل آماده سازی محل برگزاری و رقابت شرکت کنندگان در روز اول مسابقات جام قهرمانان بازی

pixel