مرواریدماهی: Alburnus alburnus

20,041

مرواریدماهی (Alburnus alburnus) که در شمال ایران مانند بسیاری از گونه های همشکل و کوچک، ماهی کولی گفته می شود، از ماهیان رودخانه های منتهی به دریای خزر است که البته تا حدی تحمل ورود به دریای خزر را نیز دارد. ارزش صید تجاری ندارد اما به عنوان غذای ماهیان باارزش، دارای ارزش اکولوژیک است. اندازه آن در ایران حداکثر کمی بیش از 12 سانتیمتر می شود. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/caspiansea/Alburnus-alburnus.html

مستربین

مستربین

1 ماه پیش
پست زیبایی بود که باعث شد شما رو در لیست دنبال کنندگان خودمون قرار بدیم. پس شما هم لطف کنید ما رو دنبال کنید.