اصول نگارش تحقیق، مقاله و پایان نامه در نرم افزار word

2,400
استاد سِوِن 30 دنبال‌ کننده
آموزش اصول نگارش در نرم افزار word - صفحات مورد نیاز برای یک تحقیق -آموزش اعمال اصول نگارش در یک فایل نمونه- قالب بندی و فرمت متون - ایجاد فهرست مطالب و فهرست تصاویر و جداول - ایجاد فهرست منابع - بررسی یک نمونه تحقیق انجام شده. https://ostad7.com
pixel