Universal Soldier 1992 Trailer

41

سرباز جهانی 1992 : اندرو در جنگ ویتنام دیوانه شده و به بدترین شکل دست به کشتار غیر نظامیان میزند که بهترین دوست او سعی در آرام کردن او دارد که موفق به این کار نمیشود تا اینکه هر دوی آنها در اثر تیراندازی به یکدیگر کشته میشوند ولی بعد از سالها دوباره توسط دانشمندان زنده میشوند و..... بهترین فیلم و سریالهای جدید و قدیمی خارجی https://hollywood-report.com/ - https://t.me/hollywoodreportcom )

hollywood.report
hollywood.report 86 دنبال کننده