پیگیری خرید تجهیزات جدید آتشنشانی دردستورکارشهرداری صفادشت

146
گزارش ویدئویی / امروز 1 مرداد 1398 با هدف پیگیری خرید تجهیزات جدید آتشنشانی از جمله نردبان بلند امداد ونجات، خدایار نایب رئیس شورای اسلامی ، عبدی نکو معاون شهردار وکریمی رئیس آتشنشانی شهرداری صفادشت از شرکت تولید این تجهیزات در شهرک صنعتی پرند بازدید وبا مدیر فروش این شرکت ضمن دریافت توضیحات رایزنی نمودند
pixel