سرزده - کلاس ریاضی پایه هشتم

1,702

دبیر محترم جناب آقای تقوی فرآیند سرزده با هدف معرفی و شناساندن فضای کلاس به والدین محترم، انجام می پذیرد.