دستگاه درزجوش ( قرقره جوش ) بشکه رایانا

1,285
زمان جوش هر بشکه کمتر از 4 ثانیه میباشد.لازم به ذکر است این دستگاه توانایی جوشکاری به صورت 24 ساعته و با این را سرعت دارد. همچنین در صورت نیاز ، هد مدل آبگردش از داخل بر روی دستگاه نصب میگردد.
pixel