ایجاد حساب بانکی جهت تسویه حساب

1,409

در این ویدیو آموزش میدهیم که چگونه میتوانید حساب بانکی خود را در سایت کانال شاپ وارد کنید تا بتوانید پول خود را از کانال شاپ دریافت کنید

کانال شاپ
کانال شاپ 29 دنبال کننده