«شفافیت درخواست های نمایندگان»

140

ارائه آقای «ایمان عابدی» با موضوع «شفافیت درخواست های نمایندگان» در نخستین دوره مسابقه ارائه های علمی کوتاه ایده پردازی با موضوع «شفافیت» و «مبارزه با فساد» | اعضای گروه: «ایمان عابدی» - «مهدی سرمست» | با توجه به کیفیت پایین صوت ارائه در دقایق ابتدایی این ویدئو، از زیرنویس استفاده شده است