جلسه شانزدهم ، سیری در نهج البلاغه

228
شرح و تفسیر خطبه 81 و 82 نهج البلاغه ، در توصیف دنیا و زهد
المنهاج 174 دنبال کننده
pixel