پرده جنب و نحوه کار شش ها فصل 3 زیست شناسی دهم

357

بدون تردید فصل دستگاه تنفس در جانوران فصلی است که طراحان کنکور می توانند سوالات هوشمندانه ای از آن طرح کنند. این فصل می تواند در ترکیب با فصل گردش مواد یعنی فصل 4 پایه دهم و در قالب سوالات مفهومی و دقیقی ظاهر شود. اینجاس که تو درس زیست شناسی اهمیت آموزش پرده جنب و نحوه کار شش ها مشخص میشه. آموزش مبحث پرده جنب با دکتر پوریا آیتی ادامه فیلم های رایگان زیست شناسی در سایت زیستوریا www.zistoria.com

pixel