نقشه راه خودشناسی

400

نقشه راه خودشناسی یک دوره غیر حضوری است که توسط حامد سلیمانی مدرس و مربی خودشناسی تهیه شده است. در این دوره 12 مرحله از مسیر خودشناسی و سفر زندگی باز میشود و به همه انسانها کمک میکند که راه و رسم زندگی کردن را بیاموزند. برای تهیه دوره نقشه راه خودشناسی به وب سایت توانمندشو به آدرس www.tavanmandsho.com مراجعه کنید.

توانمندشو
توانمندشو 39 دنبال کننده