بلفاروپلاستی دکتر بابک ساعدی فلوشیپ جراحی پلاستیک صورت

152
جراحی زیبائی پلک از جمله شایعترین روشهای جراحی پلاستیک می باشد.عمل فوق باعث ایجاد نمای بهتری از پلکها می گردد. به خصوص درخانمهای میانسال نمای جوانتری از صورت می دهد . علاوه بر آن در موارد شدید باعث بهبود دید نیز شود شما می توانید کاندید بلفاروپلاستی باشید اگرکه بخواهید نمای جوانتری از پلکهای خود ایجاد کنید. بعد از انجام این عمل نمای جوانتری ازپلکهای خود خواهید داشت
pixel