آموزش مداحی-مجلس داری هیات(قسمت1)

3,124

استادسیدصالح حسینی دراین جلسه بصورت تصویری وخاص به آموزش مجلس داری در هیات های خاص میپردازند