آشنایی با مربع قرمز رنگ در راهنمای همشهری

486
در برخی از آگهی های راهنمای همشهری، مربع ای قرمز رنگ وجود دارد که نشان می دهد آگهی فوق در سایت rahnama.com دارای عکس و فیلم از کالا و یا خدمات مربوطه به آن می باشد.
جاندار
%94
کارگردان: پدرام پورامیری - حسین امیری دوماری مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
جاندار
pixel