داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

ردپای عدالت در آموزش و پرورش؛ جنسیت

39
هشتمین نشست از مجموعه نشست های "راه و بیراهه آموزش و پرورش در ایران" با حضور دکتر سمیه فریدونی و دکتر محمد حسنی در شهریور ماه 1398 در موسسه رحمان برگزار شد.
pixel